Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In samenwerking met zorginstellingen organiseert Stichting De Vrolijke Noot vrolijke, muzikale evenementen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en ouderen. Bedoeld voor mensen die net zo blij worden van muziek als wij.

Tijdens deze evenementen betrekken wij (basis)scholen en bedrijven om zo jong en oud in contact te brengen. Onze jonge, vaak getalenteerde en enthousiaste muzikantjes hebben nog nooit een zorginstelling van binnen gezien. Door het werk van de stichting leren zij een heel nieuwe wereld kennen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen al jong in aanraking komen met mensen die van zorg afhankelijk zijn, zodat zij zich betrokken voelen met deze kwetsbare groep van de samenleving.